© CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 ©

[5 sociale appartementen] heusden-zolder


Tot laureaat verkozen in beperkte ontwerpwedstrijd !

Motivatie van de jury;
De stedenbouwkundige uitwerking en de speelsheid van het ontwerp dragen de voorkeur van de jury. Het geheel is goed onderbouwd en uitgewerkt zowel naar ontwerp als naar technieken. Terrassen houden rekening met privacy hinder en oriëntatie.

Met dank aan de andere partners van het ontwerpteam; MoMENTING voor de stabiliteit en Enerdo voor technieken, EPB, VC

De inplanting van het gebouw op de site wordt bepaald door de bouwzone. De grootte van de bouwzone is op dit hoekperceel beperkt waardoor het bouwvolume zo goed als de volledige bouwzone inneemt.

Het bouwvolume bestaat uit vijf appartementen georganiseerd rond een centrale traphal met ontsluiting aan de Ganzenstraat. Vier appartementen zijn van het type 2/3 en één appartement is van het type 1/2. Er is gekozen om de set-back te accentueren en haaks te zetten op de hoofdstraat, de Bieststraat, aangezien deze straat vormelijk/ruimtelijk een derde bouwlaag aankan en zo de kruising met de Ganzenstraat wordt gevisualiseerd. Naar de Ganzenstraat en het rechterperceel toe wordt er afgebouwd naar twee bouwlagen.

Door een goed gekozen materiaalgebruik wordt de volumewerking van het gebouw en de organisatie rondom het gebouw versterkt. Er wordt hier gekozen voor de combinatie van een donkere en lichte baksteen. De donkere baksteen wordt gebruikt om de hoek van de Bieststraat met de Ganzenstraat te benadrukken. Daarnaast wordt diezelfde baksteen aan de inkomzijde gebruikt om de inkomzone te benadrukken. De duurzame natuurlijke houten gevelbekleding van de afvalberging en terrasbergingen zorgt voor de warmere toets. Het buitenschrijnwerk wordt in een donkere kleur voorzien, net zoals de borstwering en lichte metaalconstructie van de terrassen. Bij de keuze van de materialen wordt er steeds gekeken naar hun duurzaamheid, levensduur en onderhoudsgemak.

Bij het ontwerp van het bouwvolume is getracht een gulden middenweg te vinden tussen de architecturale volumewerking en energie- en budgetvriendelijke compactheid. Er is gestreefd naar een eenvoudige en logische constructiewijze waarbij de muren en functies zoveel mogelijk boven elkaar geplaatst zijn. Op die manier kan de draagstructuur eenvoudig blijven, wordt het plaatsen van leidingwerk en kokers eenvoudiger en is de akoestische relatie tussen de appartementen optimaal.