© CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 ©
© CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 ©

[woning BH] nieuwerkerken-binderveld


Een bouwperceel in het landelijke Binderveld-Nieuwerkerken als landbouwwoning horende bij de aanwezige fruitloodsen. Een zuid-oost voorgevel, noord-west achtergevel en een fruitloods achteraan het perceel zorgen ervoor dat de woning op het zuidwesten en een ruimte zijtuin wordt georiënteerd. Ramen op de juiste plaatsen voor zonnewarmte of uitzicht en een doordachte interne organisatie vervolledigen dit concept van een moderne vierkantshoeve, aangepast aan de woonnoden van deze tijd.

max E70